TEZ Expo

Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych

29 września - 1 października 2015

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"PROGRAM TARGÓW / PROGRAMME OF FAIRS 
TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, OILexpo, SteelMET, SURFPROTECT, TEZ Expo
 29/09–01/10/2015
WSTĘP BEZPŁATNY NA WSZYSTKIE WYDARZENIA / Free participation for all events
29 września 2015 (wtorek) / 29th of September 2015 (Tuesday)
Godzina / Time Nazwa wydarzenia / Name of event Miejsce / Place
09:00 OTWARCIE TARGÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH / OPENING THE FAIR FOR VISITORS  
     
9:00 - 17:00 Prezentacje własne Wystawców / Individual presentations of the Exhibitors  
     
11:00 - 13:00 XXXVI ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW nt. Współczesne problemy smarowania maszyn i urządzeń, "Problemy smarowania w transporcie szynowym" - Organizator: Polskie Towarzystwo Tribologiczne Oddział Śląski / Seminar entitled "Lubrication issues in rail transport" - Organised by: Polish Tribology Society Sala nr 2 / Auditorium no. 2
     
  "Wybrane problemy smarowania i smary w transporcie szynowym", prof. dr hab. Andrzej Posmyk, Wydział Transportu Politechnika Śląska, Śląski Oddział PTT  
     
  "Badanie smarów stałych do smarowania obrzeży kół kolejowych wg normy PN-EN 16028", dr inż. Henryk Bąkowski, Wydział Transportu Politechnika Śląska  
     
15:00 - 15:30 Warsztat dla właścicieli i menedżerów firm produkcyjnych: "Jak skutecznie i szybko zwiększyć zyskowność firmy produkcyjnej stosując zarządzanie ograniczeniami" - Organizator: firma Flow Consulting / Lecture entitled: "How to increase the profitability of a production firm efficiently and quickly" – Organised by: Flow Consulting Sala nr 2 / Auditorium no. 2
     
15:30-16:00 Warsztat dla właścicieli i menedżerów firm produkcyjnych: "Jak skutecznie zaprojektować proces sprzedaży na coraz bardziej konkurencyjnym rynku" - Organizator: firma Flow Consulting /  Lecture entitled: "How to increase the profitability of a production firm efficiently and quickly" – Organised by: Flow Consulting Sala nr 2 / Auditorium no. 2
     
9:00 - 17:00 Seminarium firmy SANDVIK / Seminar by SANDVIK Sala nr 3 / Auditorium no. 3
     
17:00 Zakończenie pierwszego dnia targów / End of Day 1  
30 września 2015 (środa) / 30th of September 2015 (Wednesday)
Godzina / Time Nazwa wydarzenia / Name of event Miejsce / Place
09:00 OTWARCIE TARGÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH / OPENING THE FAIR FOR VISITORS  
     
9:00 - 17:00 Prezentacje własne Wystawców / Individual presentations of the Exhibitors  
     
11:00 - 13:00 Seminarium firmy EVATRONIX Sala nr 1 / Auditorium no. 1
     
12:00 - 14:00 Seminarium firmy OERLIKON BALZERS COATING POLAND Sp. z o.o. / Seminar by OERLIKON BALZERS COATING POLAND Sp. z o.o. Sala nr 2 / Auditorium no. 2
     
15:00 - 17:00 Konferencja pt.: "Elementy złączne – badania, nowe przepisy oraz przegląd nowości. Zastosowanie elementów złącznych w konstrukcjach stalowych” - Organizator: Instytut Techniki Budowlanej i Expo Silesia / Conference entitled: "Fasteners – research, new regulations and a review of novelties. Application of fasteners in steel structures" – Organised by: Construction Technology Institute and Expo Silesia Sala nr 2 / Auditorium no. 2
     
  "Nośność stalowych łączników rozporowych w funkcji ich parametrów montażowych" - mgr inż. Daniel Dudek  
     
  "Rozporowe łączniki tworzywowe w zastosowaniach inżynierskich" - mgr inż. Przemysław Knap  
     
9:00 - 17:00 Seminarium firmy SANDVIK / Seminar by SANDVIK Sala nr 3 / Auditorium no. 3
     
  Pokazy czyszczenia suchym lodem - Organizator: firma IceTech Polska / Shows: Organised by: IceTech Polska Teren zewnętrzny / Outdoor area
     
17:00 Zakończenie drugiego dnia targów / End of Day 2  
1 października 2015 (czwartek) / 1st of October 2015 (Thursday)
Godzina / Time Nazwa wydarzenia / Name of event Miejsce / Place
09:00 OTWARCIE TARGÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH / OPENING THE FAIR FOR VISITORS  
     
9:00 - 16:00 Prezentacje własne Wystawców / Individual presentations of the Exhibitors  
     
10:00 - 14:00 Seminarium warsztatowe i Smart Lab Silesia Automotive i Banku Światowego "Jak dopasować usługi obróbki metali dla motoryzacji do zmieniających oczekiwań klientów?" – Organizator: Klaster Silesia Automotive / Workshop seminar entitled: "How to adapt metalworking for automotive clients to their changing expectations?"  – Organised by: Silesia Automotive Cluster Sala - 1 piętro
     
10:00 Otwarcie spotkania, powitanie gości  
     
10:10 Prezentacja otwierająca: Silesia Automotive: „Jak dopasować usługi obróbki metali dla motoryzacji do zmieniających oczekiwań klientów?”, Luk Palmen menedżer Klastra Silesia Automotive  
     
10:30 Smart Lab Banku Światowego: ocena potencjału rozwojowego branży automotive i możliwości wsparcia firm przez sektor publiczny; dyskusja na temat branżowych trendów rynkowych i technologicznych; wypracowanie średniofalowej wizji rozwoju dla omawianego tematu  
     
13:30 Poczęstunek i rozmowy B2B  
     
14:00 Zakończenie  
     
10:00 - 11:30 Seminarium „Rynek niemiecki jako szansa ekspansji dla polskich firm”, Paweł Kwiatkowski, AHK Polska /  Seminar by The Polish-German Chamber of Industry and Commerce (AHK POLSKA) Sala nr 1 / Auditorium no. 1
     
11:30 Indywidualne rozmowy z firmami (GERMAN DESK) - Organizator: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK POLSKA) / Individual consulting GERMAN DESK – Organised by: The Polish-German Chamber of Industry and Commerce (AHK POLSKA) Sala nr 1 / Auditorium no. 1
     
10:00 - 13:00 3. Seminarium pt.: "Lasery – współczesne zastosowania przemysłowe" - Organizator Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania / Seminar entitled "Lasers – modern industrial applications" – Organised by the Institute of Advanced Production Engineering Sala nr 2 / Auditorium no. 2
     
10:00 - 10:20 Otwarcie Seminarium
Prezentacja Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Jacek Ziółek – Z-ca Dyrektora Instytutu
 
     
10:20 - 11:00 "Spawanie laserowe - możliwości zastosowania technologii łączenia materiałów metalowych i sztucznych", Bernard Rzany – R.I.LAS / Rofin, Niemcy  
     
11:00 - 11:20 "Wykorzystanie technik laserowych do wytwarzania i regeneracji form wtryskowych", Grzegorz Skrabalak – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania  
     
11:20 - 11:35 Przerwa kawowa  
     
11:35 - 11:55 "Mikroobróbka laserowa w pracach badawczych oraz zastosowaniach przemysłowych", Wojciech Napadłek – Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna  
     
11:55 - 12:15 "Napawanie laserowe warstw kompozytowych", Damian Janicki – Katedra Spawalnictwa, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska  
     
12:15 - 12:55 "System stapiania laserowego proszków metalicznych Renishaw jako nowoczesne narzędzie wytwarzania przyrostowego", Bogdan Dąbrowski - Renishaw Polska Sp. z o.o.  
     
12:55 - 13:00 Zamknięcie Seminarium  
     
14:00 - 14:30 Warsztat dla właścicieli i menedżerów firm produkcyjnych: "Jak skutecznie i szybko zwiększyć zyskowność firmy produkcyjnej stosując zarządzanie ograniczeniami" - Organizator: firma Flow Consulting / Lecture entitled: "How to increase the profitability of a production firm efficiently and quickly" – Organised by: Flow Consulting Sala nr 2 / Auditorium no. 2
     
14:30-15:00 Warsztat dla właścicieli i menedżerów firm produkcyjnych: "Jak skutecznie zaprojektować proces sprzedaży na coraz bardziej konkurencyjnym rynku" - Organizator: firma Flow Consulting /  Lecture entitled: "How to increase the profitability of a production firm efficiently and quickly" – Organised by: Flow Consulting Sala nr 2 / Auditorium no. 2
     
9:00 - 16:00 Seminarium firmy SANDVIK / Seminar by SANDVIK Sala nr 3 / Auditorium no. 3
     
16:00 Zakończenie trzeciego dnia targów / End of Day 3